معرفی

مشخصات فردی

راهله نورائی

نام - نام خانوادگی : راهله   نورائی

پست الکترونیکی : rahele.nuraei@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی واحد زاهدان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : گروه رياضي

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

راهله نورائی
راهله نورائی

محل خدمت :
    گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^